Historia Ośrodka Pomocy Duchowej

Ośrodek Pomocy Duchowej w Łodzi został utworzony, po kilku latach modlitw i przygotowań, na początku 2010 r., z inicjatywy kilku osób świeckich oraz księdza egzorcysty archidiecezjalnego. Powstał jako próba odpowiedzi na potrzeby ludzi, zmagających się z problemami natury duchowej i emocjonalnej. Osób takich w dzisiejszym zabieganym i otwierającym się na różnorodne zagrożenia duchowe świecie jest niestety coraz więcej. Niewielki, drewniany dom, przypominający tradycyjny polski dworek stojący przy ulicy Łąkowej stał się na piersze 14 lat działalności siedzibą Ośrodka Pomocy Duchowej. W czerwcu 2024 roku Ośrodek został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Przyszkole 2 do budynku przy parafii św. Franciszka z Asyżu. W ośrodku można znaleźć wsparcie w duchowych i wewnętrznych problemach i rozterkach. Przede wszystkim pomocą służą świeccy i duchowni, w tym ksiądz egzorcysta. Cztery razy w tygodniu dyżurują wolontariusze. Do Ośrodka zgłaszają się osoby poszukujące pomocy w trudnościach, szukające wsparcia, konkretnej porady, modlitwy, ale i spokojnego wysłuchania. Problemy poszukujących pomocy są przeróżne: od kłopotów w życiu duchowym, po problemy rodzinne, małżeńskie, wychowawcze z dziećmi, aż do uzależnień. Zdarzają się też telefony od ludzi, którzy przekonani są, że jedyną pomocą są natychmiastowe egzorcyzmy. A okazuje się, że przyczyną jest duchowe zniewolenie, grzech lub czasami choroba psychiczna, wymagająca leczenia. Staramy się zatem szukać rozwiązań, konkretnej terapii czy modlitwy uwolnienia. Z perspektywy czasu widać, że dobre owoce przynosi porządkowanie spraw duchowych równolegle ze wsparciem psychologa lub terapeuty czy lekarza. Do tej pory z pomocy Ośrodka w szukaniu duchowej i życiowej równowagi skorzystało już setki osób. W intencji Ośrodka i osób korzystających z pomocy sprawowane są Msze Święte. Sukcesem jest już to, że osoby uświadamiają sobie, że potrzebują pomocy duchowej i jej szukają.

Kontakt

OŚRODEK POMOCY DUCHOWEJ

ul. Przyszkole 2, 93-549 Łódź
(przy parafii św. Franciszka z Asyżu, budynek z prawej strony kościoła) dojazd:
- pociągiem ŁKA do stacji Łódź Pabianicka
- komunikacją miejską do skrzyżowania ulic Pabianicka - Jana Pawła II
TEL.: 888 339 781, 691 399 455
(czynne podczas dyżurów)
Dyżury:
poniedziałki - 9:00 - 12:00 i 17:00 - 20:00
środy i piątki - 17:00 - 20:00
e-mail: